Styret

Styret for året 2019 har følgende sammensetning:

Alf M. Venemyr - leder
Odd Thunes - nestleder
Elsa Aanonsen - sekretær
Trond Ivar Moen - kasserer
John Bernhard Johnsen - styremedlem

 

Fotoansvarlig

Anders A. Engelskjønn

 

Bokkomiteen

Redaksjonskomiteen for "Dei gav oss ein arv" består av:

Knut Engelskjøn - leder
Gunnar Danielsen  
Torunn Hegerlund  
Jan Kløvstad  
Kirsten Noddeland  
Helge Ove Tveiten  
Anders Adolf Engelskjønn - foto