Referat

Informasjonsmøte vedrørende de arkeologiske utgravningene i Hørdalen.

Onsdag 19. august 2015

 

Austre Moland Historielag og Arendal Historielag var invitert til informasjonsmøte på utgravningsfeltet i Hørdalen onsdag 19. august 2015.

 

Prosjektleder Synnøve Viken og Lars Sundstrøm fra Kulturhistorisk Musem, Arkeologiseksjonen ved Universitetet i Oslo, var tilstede og informerte og svarte på spørsmål.

 

Ca. 30 personer var møtt fram og vi fikk en grundig informasjon om arbeidet på utgravningfeltet. Vi fikk også anledning til å studere funn som var gjort på feltet, blant annet en øks og flere flintgjenstander.

 

Spørsmål som ble stilt underveis tyder på et engasjert og interessert pulikum

 

Etter informasjonen på utgravningfeltet ble det servert kaffe kokt på bålpanne i Hørdalen.

Klikk på bilde for full størrelse

 

Prosjektleder Synnøve Viken informerer om arbeidet på utgravningsfeltet.

 

     
 

Leder i Austre Moland Historielag. Sigurd Ledaal, her sammen med Synnøve Viken og Lars Sundstrøm.

Utgravningsfeltet i forrgunnen.

     
  Arrangementet ble avsluttet med kaffe kokt på bålpanne.
     
     

 

 


Austre Moland Historielag

Webansvarlig: Torjus Skjævestad,

tskjaves@online.no