Handlingsplan 2011

- 19.03 30 årsjubileum
   
- 7. og 17. mai Markering på Kirkehaugen
   
- Vår/sommer Låven på Skjævestad
   
- Tidlig høst Tur til kulturminne
   
- November Høstmøte
   
- Februar 2012 Årsmøte