Medlemskap

De som måtte ønske medlemskap bes melde fra til vår kasserer

Odd Hesthag

telefon 37 03 32 55

 eller e-post oddhesthag@hotmail.com

Kontingenten er kr. 150,- pr. år.

 

 

 


Austre Moland Historielag

Webansvarlig: Torjus Skjævestad,

tskjaves@online.no

 

 

 

 

 

 

 


Austre Moland Historielag

Webansvarlig: Torjus Skjævestad,

tskjaves@online.no