Austre Moland Historielag

 

Historielaget har årsmøte på Heimtun

TIRSDAG 1. mars 2022 kl. 19.00

 

Årsmøte:

  1. Saksliste

  2. Årsberetning 2021

  3. Regnskap

  4. Aktivitetsplan 2022

  5. Budsjett 2023

  6. Valg

  7. Innkomne forslag

Årsmøtedokumentene finner du her ......

Saker som ønskes tatt opp sendes styret en uke før møtet.

 

I tillegg til årsmøtet blir det foredrag om flytting av badstua fra idrettsplassen og på følgende restaurering.

 

Utlodning.

 

Bevertning etter vanlig opplegg.

 

Vel møtt!

 

 

 

 
 

Austre Moland Historielag

Webansvarlig: Torjus Skjævestad,

tskjaves@online.no