Oversikt over kontaktpersoner

Leder: Alf M. Venemyr
Adresse: Bjornesveien 88, 4849 Arendal
E-post: alfmv@online.no
Telefon: 37 03 33 54
Mobil: 922 66 880
   
Nestleder: Odd Thunes
Adresse: Ridderkleiva 58 D, 1386 Asker
E-post: oddthunes@gmail.com
Mobil: 905 31 610
   
Kasserer: Trond Ivar Moen
Adresse: Moen 48, 4849 Arendal
E-post: troivar@online.no
Mobil: 905 29 234
Sekretær: Elsa Aanonsen
Adresse: Tveitenveien 249
E-post: haanons@online.no
Telefon: 37 03 63 41
Mobil: 952 86 341
Styremedlem: John Bernhard Johnsen
Adresse: Otterslandveien 153, 4849 Arendal
E-post: johnbernhardjohnsen@hotmail.com
Mobil: 908 29 129
   
Fotoansvarlig Anders A. Engelskjønn
Adresse: Engelskjønnveien 15, 4849 Arendal
E-post: an-engel@frisurf.no
Telefon: 37 03 33 29
 
Leder bokkomite Knut Engelskjøn
Adresse: K.K.Lien vei 52 l, 4812 Kongshavn
E-post: knutengel@mac.com
Mobil: 924 54 408
 
Web-ansvarlig Torjus Skjævestad
Adresse: Bjornesveien 57, 4849 Arendal
E-post: tskjaves@online.no
Mobil: 908 79 627