Informasjon fra styret

Informasjonen nedenfor vises i PDF-format

Årsmøtepapirer februar 2021
Årsmøtereferat 2019
Årsmelding 2019
Årsmøtereferat 2018
Årsmelding 2018
Årsmøtereferat 2017
Årsmelding 2017
Årsmøtereferat 2016
Årsmelding 2016
Årsmøtereferat 2015
Årsmelding 2015
Årsmøteprotokoll 2014
Årsmelding 2014
Årsmøteprotokoll 2013
Årsmelding 2013
Årsmøteprotokoll 2012
Årsmelding 2012
Årsmøteprotokoll 2011
Årsmelding 2011
Årsmelding 2010  

 

Molandsvannet - foto Anders A. Engelskjønn