Trankø i Lona skole

Fra venstre: Marit Viga (Rønningen), Åse Olsen (Vehus), Kåre Fjærbu, Arne Lauvland, Jens Martin Dalen, Anne Helene Skjævestad (Mjellekås), Dagny Bråten (Langerød), Klara Vestøl, Gerd Stokkelien (Rønningen), Gunnbjørg Stokkelien, Kjell Fjærbu, Kåre Viga, Ida Våje (Berntsen)

Vanntanken på veggen ble fylt med vann hver morgen, og var drikkevann for dagen for elevene.