Årsskrift nr. 3 - 2003

 

Innhold

 • Forord
  Av Jan Kløvstad

 • Diverse om Brekkenesruta.
  Av Kirsten Noddeland

 • Om et ektepar av det sjeldne slaget
  Av Astrid Weierholt

 • Litt om primære og sekundære gardsnamn
  Av Arne Torp

 • Historiske plasser rundt Granestua
  Av Ole Georg Fjærbu

 • Uteliggere. En historie fra krigsåra
  Av Torleif Aalvik

 • Postveien - Vestlandske hovedvei 200 år
  Av Anders A. Engelskjønn

 • Hvem var Knud Alfsen Skjævestad
  Av Torjus A. Skjævestad

 • Våre falne
  Av Redaksjonen

 • Gammel krigsseiler hedrer krigsofre
  Av Stein Bay Styrvold

 • Karterød Søndagsskole
  Av Jofrid Ottersland

 • Brønnartroer i Moland
  Av Martha Gunda Vaaje

 • Hestens takk
  Av Jens Olsen Fredheim

 • Småstubber
  Av Gunnar Lillevåje

 • Liv og arbeid i gamle Moland.  Bilder
  Av Redaksjonen

 • Årsmelding 2002
  Av Styret

 • Forfattere i årsskriftet

 • Av Redaksjonen

 • Annonsører
   

 

 

 

Austre Moland Historielag

Webansvarlig: Torjus Skjævestad,

tskjaves@online.no