Årsskrift nr. 2 - 2002

 

Innhold

 • Forord
  Av Torleiv Aalvik

 • Priset, og bevart for etterslekta
  Av Anna Krakstad

 • Aust-Agder fylkes kulturvernpris
  Restaureringen av huset på Harveland
  Av Red.

 • "Man kan leve lykkelig i Moland også"
  Av  J.W. Magelssen

 • En annerledes rådyrjakt
  Av Per Christian Weierholt

 • Elgjakt i Moland
  Fra hyttebok i Elgheim og lagavisa "Freidig"

 • Da Hans Boraas ville ta elgoksen med kniv
  Av Ole Woie

 • Bruk av vannkraft på Skjævestad
  Av Torjus A. Skjævestad

 • Et tidsbilde - en avisdebatt
     Litt av hvert fra Moland
     Av Torbjørn Flaten
    
  Fra Ø. Moland
     Av "A"
     Svar til Torbjørn Flaten og "A"
     Av Olaf Lillevåje
     Fra Østre Moland
     Av Thorbjørn Flaten
   
   Fra Østre Moland
      Av Olaf Lillevåje
   
   Fra Østre Moland
     Av Marthe A. Våje
    
  Til hr. Småbruker
     Av Olaf Lillevåje

 • Gustav Antonsen
  Av Gunnar Lillevåje

 • Barken Woye
  Av Halvard Duesund

 • Brudeskogen på Woie
  Av Øyvind Bjorvatn

 • Luftballongen som falt ned i Myra
  Av Gunhild Thomassen / Ellinor Bergmo

 • Østre Moland torvstrølag
  Av Gunnar Lillevåje

 • Et "spøkelse" i Myra
  Av Gunhild Thomassen / Ellinor Bergmo

 • Bjornes og Skjævestad misjonsforening
  Av Martha Gunda Vaaje

 • Jon Andersen Haslestad
  Av Gunnar Lillevåje

 • En bytur med hest
  Av Olav Weierholt

 • Odd 1 og Odd 2
  Av Ole Woie

 • "Småstubber"
  Av Gunnar Lillevaaje

 • Liv og arbeid i gamle Moland.  Bilder
  Av Redaksjonen

 • Årsmelding 2001
  Av Styret

 • Politivedtekter for Austre Moland 1932
  Av Redaksjonen

 • Forfattere i årsskriftet
  Av Redaksjonen
   

 

 

 

Austre Moland Historielag

Webansvarlig: Torjus Skjævestad,

tskjaves@online.no