Informasjonsmøte vedrørende utgravningene i forbindelse med ny E18 Arendal - Tvedestrand


Torsdag 28. februar 2013 var tre medlemmer av historielaget tilstede på Fylkeshuset i Arendal, der det ble gitt informasjon om utgravingene i Sageneområdet. Funn i området er de eldste bevis på bosetting på Sørlandet, og er derfor meget oppsiktsvekkende. Gjenstander av flint i ulike utgaver ble vist.
Deltakerene fikk også anledning til å prøve oss som steinalderfolk med å slå flint. På bildet ser vi Kirsten Noddland prøve seg - er det en pilspiss hun slår mon tro.
Utgravningene på Sagene skal etter planen fortsette i april, og vi i historielaget vil få invitasjon til et besøk en kveld. Dato fastsettes senere. Dette vil også bli et tema i kommende årbok.

Referent: Anders Adolf Engelskjønn

 


Austre Moland Historielag

Webansvarlig: Torjus Skjævestad,

tskjaves@online.no